Veilig winkelen

Algemene voorwaarden

Houd er rekening mee dat voor bepaalde services en producten die wij aanbieden specifieke voorwaarden en bepalingen kunnen gelden, waaronder een specifiek privacy beleid. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen dit privacy beleid en de specifieke voorwaarden en bepalingen, prevaleren de specifieke bepalingen en voorwaarden.

Uw rechten
In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om ieder moment toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens zo wij deze verwerken. Verder heeft u het recht ons te vragen om onjuiste persoonlijke gegevens over u te rectificeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, uw recht op gegevens portabiliteit uit te oefenen en bezwaar te maken te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.Wilt u uw rechten uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen: Fabri NL, Bremenstraat 6, 7575 EH Oldenzaal, Nederland per Email info@fabri.nl onder vermelding van Persoonsgegevens.
In geval van klachten met betrekking tot ons privacy beleid of de handhaving daarvan heeft u het recht deze in te dienen bij de bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Cookieverklaring

Fabri NL maakt gebruik van Cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en of Flash Applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, laptop, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van Cookies
Het gebruik van cookies van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van Cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist.

Type Cookies en hun doelstellingen
Wij gebruiken een aantal cookies voor het optimaliseren van het gebruik van onze website.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijderen van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u recht van bezwaar tegen persoonsgegevens en recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen op info@fabri.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we u om een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt cookies te allen tijde zelf blokkeren en verwijderen eenvoudig via uw browser. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt wanneer er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat sommige cookies helemaal niet meer geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de hulpfunctie van uw browser. Als u uw cookies verwijderd dan heeft dat gevolgen voor het prettig gebruik van onze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die via onze websites advertenties aan u tonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via youronlinechoices.com

Wees u zich er van bewust dat als u geen cookies accepteert wij niet kunnen garanderen dat onze website optimaal werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het verwijderen van cookies nog niet dat u helemaal geen advertenties meer kunt zien. De advertenties die u te zien krijgt zijn niet toegespitst op uw interesses en kunnen vaker herhaald worden.

Nieuw ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring dan ook regelmatig door om op de hoogte te blijven van onze eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites worden gehost en op Fabri NL worden ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld You Tube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle wat derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij zelf niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet terug kunt vinden in ons overzicht, laat het ons dan weten via info@fabri.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij om te vragen welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvan is, wat de levensduur van de geplaatste cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerking
Wij zullen deze verklaring kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld als de website veranderd of de regelgeving rondom cookies wijzigt. U kunt onze website raadplegen voor de laatste versie. Mocht u naar aanleiding van deze verklaring toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via de mail info@fabri.nl.

Privacystatement

Voor Fabri NL, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 55260179 en gevestigd aan de Bremenstraat 6, 7575 EH Oldenzaal, Nederland.

Algemeen
Met dit privacy beleid wordt beschreven hoe Fabri NL o b.v. informatie over u opslaat en hoe wij deze gebruiken wanneer u producten bij Fabri NL koopt, contact met haar opneemt, zich aanmeldt voor of deelneemt aan een evenement dat Fabri NL zelf, in haar opdracht, of voor haar wordt georganiseerd zoals bijvoorbeeld beurzen. Samen; de ‘diensten’. Een en ander geldt tevens als wij gebruik maken van uw diensten.

Verzamling van persoonlijke gegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Wanneer u van onze diensten gebruikt maakt, verzamelen en bewaren we de volgende informatie die u verstrekt: Bedrijfsnaam, klantnummer, voor- en achternaam, adres en e-mailadres, (mobiel)telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast kan Fabri NL informatie verzamelen die door gebruik van social media met haar gedeeld wordt. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot ras of etniciteit worden door ons niet bewerkt.

Als u contact met ons opneemt met betrekking tot uw bestelling of anderszins, kunnen wij – in aanvulling op wat hierboven is uiteengezet – ook andere informatie opslaan die u ons of zelf verstrekt. Hierbij valt te denken aan informatie met betrekking tot bepaalde (zakelijke) activiteiten, productinformatie of een (open) sollicitatie.

Indien u deelneemt aan een evenement dat Fabri NL organiseert of waaraan ook zij deelneemt (beurzen) kan zij, tenzij anders vooraf overeengekomen, eventuele foto’s en/of sfeerimpressies gebruiken voor marketingdoeleinden op verschillende interne en externe kanalen. Houd er rekening mee dat informatie die u als persoon kan identificeren, als persoonlijke gegevens worden beschouwd, ook als u een bestelling plaatst in naam van een bedrijf.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Fabri NL gebruikt de haar ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens;

  • a) Om uw bestelling te accepteren, correct te verwerken of bij wijzigingen aan te passen.
  • b) Om zo nodig contact met u op te nemen met betrekking tot uw bestelling of anderszins.
  • c) Om de bestellingen die u geplaatst heeft correct uit te leveren en te factureren, of u van de uitlevering op de hoogte te brengen.
  • d) Om klachten of andere aan garantie gerelateerde zaken in behandeling te kunnen nemen, vragen te beantwoorden of disputen op te lossen.
  • e) Om onze services en interne processen te beheren en/of te optimalieren.
  • f) Om de diensten te verlenen die u bij ons aangevraagd heeft, zoals het verzenden van (persoonlijke)nieuwsbrieven, -aanbiedingen, prijslijsten, catalogi etc.
  • g) Om ons bedrijf, onze producten en diensten te introduceren, te vermarkten en aan te prijzen.

Fabri NL zal geen persoonlijke gegevens delen met, of verstrekken aan derden tenzij;

  • – dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten
  • – dit in haar uitdrukkelijk bedrijfsbelang (zoals bijvoorbeeld bij kredietwaardigheidschecks)
  • – tenzij zij daar van overheidswege of wettelijk toe verplicht wordt

Met derden die in opdracht van of namens Fabri NL persoonsgegevens verwerken of er toegang toe hebben (zoals transporteurs en IT dienstverleners), wordt te allen tijde een overeenkomst voor deze gegevensverwerking aangegaan zodat ook bij hen een zo hoog mogelijke beveiliging en geheimhouding gewaarborgd wordt.

Juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens
Omdat persoonlijke gegevens uitsluitend mogen worden verwerkt en opgeslagen als er een wettelijke grondslag is, zal Fabri NL uw persoonlijke gegevens te allen tijde in overeenstemming met de relevante wetgeving verwerken en/of opslaan. Om tot een wettelijke koopovereenkomst te komen en deze vervolgens na kunnen te komen, is het noodzakelijk om ook bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. Daarnaast bestaat voor Fabri NL het gerechtvaardigde belang om persoonsgegevens, ten dienste van haar klanten, te gebruiken voor de optimalisering van haar commerciële dienstverlening. Tevens kan er bij juridische kwesties (zoals productaansprakelijkheidskwesties) voor Fabri NL een legitiem belang zijn persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Fabri NL bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de vereisten als uiteengezet in sectie 3.1, of zolang wettelijk toegestaan is.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
Fabri NL heeft de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verlies of gebruik van persoonlijke gegevens. Zo zijn de systemen uitsluitend na codering toegankelijk en worden gegevens beschermd achter firewalls. Als uw gegevens door derden binnen de EU/EER worden verwerkt, nemen we aanvullende maatregelen zoals het aangaan van een overeenkomst met de standaard contractbepalingen voor gegevensverwerkers zo die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Links
U dient er rekening mee te houden dat de website van Fabri NL mogelijk links bevat naar andere websites die buiten de controle van Fabri NL liggen. Fabri NL is niet verantwoordelijk voor de bescherming van uw integriteit of de inhoud van dergelijke websites, wij raden u dan ook nadrukkelijk aan het privacy statement van deze websites te raadplegen. Fabri NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website www.fabri.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Fabri NL streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Fabri NL niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend, Fabri NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-Mail
Fabri NL garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het Email verkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per Email met Fabri NL te corresponderen accepteert u de risico’s.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Fabri NL heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Fabri NL aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Fabri NL zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties of uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Fabri NL daar vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Scroll naar boven